KNAP!

KNAP! is het Kinderfysiotherapie Netwerk Apeldoorn.
Onze netwerk is opgericht om aanspreekpunt en gesprekspartner te zijn in de Eerstelijns Gezondheidszorg, voor cliënten, andere zorgaanbieders en zorgverzekeraars in onze regio. De praktijken die Kinderfysiotherapie aanbieden werken samen en we vertegenwoordigen ruim 16 kinderfysiotherapeuten.
Ons doel is het bieden van kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en kinderfysiotherapeutische zorg voor alle cliënten.

1. Missie en visie van het netwerk kinderfysiotherapie
Missie

Het netwerk kinderfysiotherapie KNAP! staat voor kwalitatief hoogwaardige kinderfysiotherapeutische zorg aan kinderen van 0 tot 18 jaar met problemen in hun motorische ontwikkeling en/of bewegend functioneren. Wij werken volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Visie

Het KNAP! vormt een onderling stabiel samenwerkingsverband dat een volwaardig partner is voor betrokken partijen rondom het kind. We streven naar optimale samenwerking en eenduidige aanpak met de betrokkenen in de sociale omgeving van het kind, met behandelaars uit de ketenzorg en met de gemeente. Dit willen we bereiken door kennisoverdracht binnen het netwerk, ontwikkelen van producten en het inzetten van communicatieve – en mediamiddelen.

2. Functie van de kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar met een gezondheidsprobleem die het bewegen beïnvloeden.
De kinderfysiotherapeut begeleid kinderen en ouders/verzorgers rekening houdend met ontwikkeling, leeftijd en omgevingsfactoren van het kind.
De doelstelling van de kinderfysiotherapeutische behandeling is het herstellen, behouden en het ontwikkelen van het optimale bewegen.
De kinderfysiotherapeut komt via een proces van klinisch redeneren en gebruik makend van genormeerde ontwikkelingsklinimetrische instrumenten tot een specifiek kinderfysiotherapeutische diagnose. Met de uitkomst van dit proces worden therapeutische en of preventieve interventies bepaald en uitgevoerd dit in overleg met ouders/verzorgers. Het handelen van de kinderfysiotherapeut wordt onderbouwt met kennis uit de kindergeneeskunde, de ontwikkelingspsychologie, de pedagogiek en de bewegings- en gezondheidswetenschappen op de kinderleeftijd.

Aandachtsgebieden van de kinderfysiotherapeut:

Aandoeningen van de zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houding- en bewegingsapparaat of een tekort aan motorische ervaringen kunnen tot een gezondheidsprobleem resulteren. Dit kan uiteindelijk een negatief invloed hebben op het zelfbeeld van het kind.

Aandachtsgebieden van de kinderfysiotherapeut zijn:
Zuigelingen met een asymmetrie, voorkeurshouding of overstrekken.
Kinderen met vaardigheidsproblemen, een vertraagd motorisch niveau (Fijne en/of grove motoriek ten opzichte van leeftijdgenoten), , houdings- en bewegingsproblemen, schrijfproblemen, pijnklachten van het houdings- en bewegingssysteem, conditieproblemen,
vermoeidheidsproblemen, trauma’s, aangeboren chronische (progressieve) aandoeningen.

Preventie:

De kinderfysiotherapeut houdt zich ook bezig met preventie in de vorm van voorlichting, coaching en begeleiding. Het is belangrijk om dit in een multidisciplinair verband aan te gaan. Specifiek kun je denken aan vroegtijdig screening van kinderen op motorisch probleem en fitheid, om gezondheidsproblemen in de toekomst te voorkomen.

Samenwerking in de zorgketen

Als Kinderfysiotherapeuten van KNAP werken we graag in de zorgketen. Kinderfysiotherapie kan in verschillende leeftijdsfasen en bij verschillende problemen/aandoeningen van meerwaarde zijn in deze ketenzorg.
Er wordt natuurlijk door het CJG al met verschillende kinderfyisotherapeuten samengewerkt , maar door met een groep te gaan samenwerken zouden er nieuwe producten ontwikkeld kunnen worden.
Door multidisciplinair te overleggen en samen te werken kan de zorg rond het kind geoptimaliseerd worden.